Aktuality

POZVÁNKA K ZÁPISU

Zveme zájemce o naší mateřskou školu
k zápisu na školní rok 2019/2020
uskuteční se 7. května 2019 od 8.00 do 15.00 hodin
ve Waldorfské mateřské škole Semily, Pod Vartou 609.
Těšíme se na Vás !

Schůzka rodičů – středa 27.3.2019 v 16:00 hod.

Semínková slavnost – pátek 5.4.2019

Velikonoční slavnost – čtvrtek 11.4.2019

Svatodušní slavnost – pátek 31.5.2019

Schůzka rodičů – úterý 11.6.2019 v 16:00 hod.

Jánská slavnost – pátek 21.6.2019