Témata a otázky z pedagogické praxe WŠ:

Co je náplní pedagogické konference?

Ve waldorfské škole v Semilech v pedagogické části konferencí, které se konají každý čtvrtek, střídají pedagogické rozhovory o dětech (strukturovaný rozhovor učitelů se snahou podpořit žáka, který v daný čas pedagogickou a výchovnou pomoc potřebuje) se společným studiem obecně pedagogických a metodicko-didaktických textů Rudolfa Steinera. Rozhovory nad těmito texty a zejména jejich spojování s každodenní pedagogickou praxí jsou formou pokračujícího vzdělávání učitelů. Dále učitelé společně pracují na otázkách rozvoje školního vzdělávacího programu a koncepčních otázkách směřování školy.