Témata a otázky z pedagogické praxe WŠ:

Jakou úlohu hrají ve waldorfské škole slavnosti a konkrétně Michaelská slavnost?

Slavení ročních svátků má důležitou úlohu zejména na základní škole, protože spojuje děti s rytmem a koloběhem roku. Právě pedagogicky uchopené slavení svátků, které v dnešní době již nejsou neseny tradicí, mnoho rodičů na škole oceňuje a zejména v nižších třídách je i aktivně pomáhají organizovat. Poněkud netradiční Michaelská slavnost je jednak slavností podzimu a úrody, za druhé tematizuje v době, kdy vnějšího světla s krátícím se dnem ubývá, potřebu vnitřního světla a odvahy. Navazuje na prastarý obraz boje archanděla Michaela s drakem, symbolem boje světla s temnotou. Že to není téma pouze waldorfské nebo antroposofické, ukazuje například turnovské sdružení „S drakem rval se Michael“ bojující proti silnici R 35.