Témata a otázky z pedagogické praxe WŠ:

Jaká jsou kritéria výběru učitelů?

Kromě běžné učitelské kvalifikace je důležité, aby byl učitel vzdělaný, případně si vzdělání doplnil, v některém ze seminářů waldorfské pedagogiky. Ve škole pracují i velice kompetentní učitelé, kteří prošli učitelskými semináři v zahraničí, ale nemají, bohužel, učitelské vzdělání. Ti si ho musejí, vzhledem k novému školskému zákonu, doplnit. Škola má již několik nepříjemných zkušeností s aprobovanými učiteli se vzděláním i ve waldorfském semináři, kteří náročnou práci nezvládli a museli odejít. Loajálnost k jakémukoli hnutí škola nezkoumá, jako samozřejmý, přirozený předpoklad pro práci ve škole a východisko kolegiální práce v učitelské konferenci se ukázala světonázorová otevřenost a zájem o waldorfskou pedagogiku. Jakou roli hraje antroposofie jako inspirační zdroj waldorfské pedagogiky v životě každého učitele, je čistě jeho osobní věcí.