Témata a otázky z pedagogické praxe WŠ:

Jsou waldorfské školy v České republice jako jediné na světě zdarma?

Odhlédneme-li od toho, že jde v podstatě o nelogickou otázku, protože žádné školy nejsou nikde na světě zdarma, zní odpověď ne. Otázka míní spíše to, zda pracují jako součást státního či veřejného školského systému. I zde je ale odpověď stejná. Stejně jako v České republice působí plně v rámci státního školského systému waldorfské školy i v jiných státech, například v Litvě a na Ukrajině, a jinde, jako v Holandsku a Skandinávii, stát přispívá waldorfským školám v rozmezí 75-100%. To vše ale souvisí s typem školského systému dané země, s jeho vývojem a tradicí. Každá škola v České republice, soukromá či státní, musí ve svém školním vzdělávacím programu naplňovat státem daný rámcový vzdělávací program. Waldorfská škola v Semilech a i další waldorfské školy v České republice tento program také naplňují. To, že mnozí kritici by waldorfské školy rádi viděli v soukromém a ne veřejném systému, je vedeno snahou o jejich ekonomické znevýhodnění. Všichni rodiče, a tedy i rodiče waldorfských žáků, platí daně, z nichž jsou veřejné školy financovány, a mají tedy právo posílat své děti do školy, která je podporována stejně jako školy, do nichž chtějí své děti posílat jiní rodiče. Domníváme se, že tak je to správně.