Zprávy

Pozvánka na předávání maturitních vysvědčení

Rozloučení s našimi maturanty - absolventy, proběhne v pátek 27. 5. 2016 od 15:30 v budově lycea. Přijďte jim popřát vše dobré do další etapy jejich života.

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

Nový název školy

Zastupitelstvo města Semily schválilo dne 9.5.2016 všemi hlasy přítomných název Waldorfská základní a střední škola Semily. Název se změní od 1.7.2016.

Volný den

Volný den pro žáky 10., 11. a 12. třídy v pondělí 16.5.2016!

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Ředitel školy Mgr. Ivan Semecký zveřejňuje výsledky přijímacího řízení pro obor Kombinované lyceum.

Budoucnost školy

Brzy započne společná práce na Plánu rozvoje školy. K spolupráci budou vyzváni všichni, které by budoucnost školy měla zajímat, tj. zřizovatel (zastoupený školskou radou), rodiče, Spolek přátel waldorfské školy a žáci (ti samozřejmě odpovídající formou). Jednání budou otevřena i dalším aktivním zájemcům.

Změna ve vedení školy

od 1. dubna je ředitelem Základní školy a Střední školy waldorfské pan Mgr. Ivan Semecký, který byl vybrán a jmenován Městem Semily - zřizovatelem (viz příloha - životopis, koncepce).

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

Hledáme učitele Anglického jazyka

CHCETE UČIT a spolupracovat s angažovanými kolegy, motivovanými rodiči a aktivními žáky; být činný při utváření výuky i života školy; vzdělávat celostně?

Přijímací zkoušky na SŠ

v pátek 22. a v pondělí 25. dubna 2016 se konají přijímací zkoušky na střední školu

Prezentace ročníkových prací 9. třídy 14.-17. 3.

Přijďte shlédnout obhajoby závěrečných prací našich deváťáků... v budově lycea, 9. třída, v přízemí vlevo; rozpis v příloze.

Pozdní příchody žáků ZŠ

vzhledem ke stále častějšímu porušování školního řádu ZŠ činíme nutná opatření v ranním provozu školy.

KURZ FRANCOUZŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

nabídka Jany Kulhánkové na druhé pololetí: únor - červen 2016, budova ZŠ, Tyršova 485

KURZ TANCE A KURZ KRESBY

nabídka Elišky Salabové, březen - květen 2016, v budově SŠ - J. Žižky 375

Dokumenty k maturitní zkoušce 2016

V sekci Střední škola / Dokumenty jsou zveřejněna maturitní témata k jednotlivým předmětům v profilové části MZ 2016.

S českým dudákem do podzimního Skotska

Žáci a studenti waldorfské školy ve Skotsku.

Jak vlít jazykářům novou krev do žil

Po mnoha letech vyučování dostalo tento rok 5 učitelů naší školy možnost oprášit své znalosti angličtiny a metod její výuky přímo ve Velké Británii během týdenního metodického kurzu Creativity in the English Classroom.

OPATŘENÍ

vynášení jídla z jídelny

aktuálně k výskytu vší

Milí rodiče, čtěte, prosím, opatření a poučení v příloze.

školní rok 2015/16

průběh šk. roku 2015/16 ...budeme průběžně aktualizovat !

obědy od září 2015

POZOR NA ZMĚNU CENY A NA NUTNOU NOVOU PŘIHLÁŠKU

Ožila další FLOWforma v Semilech

reportáž ze slavnosti v Domově pro seniory.

Výuka dějepisu v osmé třídě získala ocenění!

Projekt byl oceněn v celostátní soutěži.

Cyklus besed o waldorfské pedagogice POKRAČUJE !!!

"Waldorf, seznamte se!" je tu i ve školním roce 2015/16

Dar Nadace WALDORF-STIFTUNG

Dar na další výstavbu střední školy v Podmoklicích

Kalendář

Sportovní den

24. května 2016 až 24. května 2016

Cesta kolem světa za 80 dní, 8.třída

Čtvrtek 26. května 2016


Rychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel  |  Školní orchestr  |  Časopis WŠetečka  |  Třídy ZŠ