Zprávy

MZ 2016 podzimní část

Od 1. 9. 2016 se uskuteční podzimní část MZ 2016 (zkoušky ve společné části). Dne 12. 9. 2016 zkoušky profilové části.

Žádost o prodloužení klasifikace

Žádost o prodloužení klasifikace pro žáky, kteří si z různých důvodů neukončili 2. pololetí školního roku 2015/16.

Název školy

Od 1. 7. 2016 má naše škola nový název Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace.

Plánování rozvoje školy zahájeno

Od 1. června 2016 plánujeme!

Přihláška na obědy ve školním roce 2016/17

V sekci Dokumenty je ke stažení Přihláška na obědy ve školním roce 2016/17. Po vyplnění ji doručte, prosím, do jídelny v ZŠ v Řekách, paní Mládková, tel. 737212721, e-mail: jidelna.zsriegra.seznam.cz

Video z předávání maturitních vysvědčení

... na waldorfském lyceu 2016.

Přijímací zkoušky na střední školu - 2. kolo

V pondělí 20. 6. 2016 se koná 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školu.

Pozvánka na předávání maturitních vysvědčení

Rozloučení s našimi maturanty - absolventy, proběhne v pátek 27. 5. 2016 od 15:30 v budově lycea. Přijďte jim popřát vše dobré do další etapy jejich života.

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

Nový název školy

Zastupitelstvo města Semily schválilo dne 9.5.2016 všemi hlasy přítomných název Waldorfská základní a střední škola Semily. Název se změní od 1.7.2016.

Budoucnost školy

Brzy započne společná práce na Plánu rozvoje školy. K spolupráci budou vyzváni všichni, které by budoucnost školy měla zajímat, tj. zřizovatel (zastoupený školskou radou), rodiče, Spolek přátel waldorfské školy a žáci (ti samozřejmě odpovídající formou). Jednání budou otevřena i dalším aktivním zájemcům.

Změna ve vedení školy

od 1. dubna je ředitelem Základní školy a Střední školy waldorfské pan Mgr. Ivan Semecký, který byl vybrán a jmenován Městem Semily - zřizovatelem (viz příloha - životopis, koncepce).

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

Hledáme učitele Anglického jazyka

CHCETE UČIT a spolupracovat s angažovanými kolegy, motivovanými rodiči a aktivními žáky; být činný při utváření výuky i života školy; vzdělávat celostně?

Přijímací zkoušky na SŠ

v pátek 22. a v pondělí 25. dubna 2016 se konají přijímací zkoušky na střední školu

Prezentace ročníkových prací 9. třídy 14.-17. 3.

Přijďte shlédnout obhajoby závěrečných prací našich deváťáků... v budově lycea, 9. třída, v přízemí vlevo; rozpis v příloze.

Pozdní příchody žáků ZŠ

vzhledem ke stále častějšímu porušování školního řádu ZŠ činíme nutná opatření v ranním provozu školy.

KURZ FRANCOUZŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

nabídka Jany Kulhánkové na druhé pololetí: únor - červen 2016, budova ZŠ, Tyršova 485

KURZ TANCE A KURZ KRESBY

nabídka Elišky Salabové, březen - květen 2016, v budově SŠ - J. Žižky 375

Dokumenty k maturitní zkoušce 2016

V sekci Střední škola / Dokumenty jsou zveřejněna maturitní témata k jednotlivým předmětům v profilové části MZ 2016.

S českým dudákem do podzimního Skotska

Žáci a studenti waldorfské školy ve Skotsku.

Jak vlít jazykářům novou krev do žil

Po mnoha letech vyučování dostalo tento rok 5 učitelů naší školy možnost oprášit své znalosti angličtiny a metod její výuky přímo ve Velké Británii během týdenního metodického kurzu Creativity in the English Classroom.

OPATŘENÍ

vynášení jídla z jídelny

aktuálně k výskytu vší

Milí rodiče, čtěte, prosím, opatření a poučení v příloze.

školní rok 2015/16

průběh šk. roku 2015/16 ...budeme průběžně aktualizovat !

obědy od září 2015

POZOR NA ZMĚNU CENY A NA NUTNOU NOVOU PŘIHLÁŠKU

Ožila další FLOWforma v Semilech

reportáž ze slavnosti v Domově pro seniory.

Výuka dějepisu v osmé třídě získala ocenění!

Projekt byl oceněn v celostátní soutěži.

Cyklus besed o waldorfské pedagogice POKRAČUJE !!!

"Waldorf, seznamte se!" je tu i ve školním roce 2015/16

Dar Nadace WALDORF-STIFTUNG

Dar na další výstavbu střední školy v Podmoklicích

Kalendář

Užíváme si léto a prázdniny!

1. července 2016 až 31. srpna 2016


Rychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel  |  Školní orchestr  |  Časopis WŠetečka  |  Třídy ZŠ