Zprávy

Volné dny - ředitelské volno

Vážení rodiče, v termínu 22. 4., 29.6. a 30.6.2020 bude ve škole z provozní důvodů ředitelské volno. V těchto dnech budou mít děti volno.

Ve školní roce 2020/2021 počítáme s otevřením dvou první tříd

Na své konferenci 13. 2. 2020 kolegium školy odsouhlasilo, že pro příští školní rok 2020/2021 se otevře paralelní 1. třída jako pilotní projekt, který bude průběžně sledován a vyhodnocován a společně zhodnocen v pololetí a na konci školního roku. Otevření dalších případných paralelních tříd není součástí rozhodnutí. Ve školním roce 2021/2022 paralelní 1. třída otevřena nebude. Případná žádost o navýšení kapacity školy vyplyne z výsledku zhodnocení.

Stanovení termínu opravné zkoušky a náhradního termínu hodnocení

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanovuje termín opravné zkoušky a náhradního hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 do 31. 3. 2020. Konkrétní den bude sdělen jednotlivým žákům případně zákonným zástupcům.

Návštěva výuky waldorfského lycea

Od 3.2. do 14. 2. 2020 nabízíme zájemcům o studium, aby se přišli podívat přímo do výuky. Návštěva je možná pouze po předchozí domluvě s paní Lenkou Břenkovou na tel čísle 732516572 nebo na emailu lenka.brenkova@waldorf.semily.cz

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podmínky a organizace přijímacího řízeni 2020 pro školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří a zápis do I. třídy pro školní rok 2020 - 2021

Den otevřených dveří bude součástí Jarního jarmarku v sobotu 28. 3. 2020. Termín zápisu dětí je stanoven na středu 22. dubna 2020. Podrobnosti a možnost rezervovat si termín zveřejníme začátkem měsíce dubna. Více po kliknutí na nadpis.

Vánoční Drážďany

10. třída se vydala ověřit a prohloubit znalosti německého jazyka do Drážďan.

Projekt semilské a drážďanské školy pokračoval v Praze

Na konci září (29. a 30.) se naše šestá třída potkala se svou partnerskou třídou z Drážďan v Praze. V příloze najdete fotografie a povídání od Adélky Kvíčalové a Zuzanky Zárybnické, jak oba dny probíhaly.

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 - 2019 je tu! Přejeme příjemné čtení.

Školní kalendář 2019 -2020

Školní kalendář je v příloze po kliknutí na nadpis.

SEDMÁCI NA LA GRACE, záštitu převzal Ing. Tomáš Sábl

Místostarosta města převzal osobní záštitu nad výjimečným vzdělávacím projektem sedmé třídy waldorfské školy.

Školní družina 2019 - 2020

Školní družina pro 1. - 3. třídu začíná svoji činnost v úterý 3. září 2019. Děti mohou přijít již tento den, ale pouze s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Dostanou ji ve škole nebo je možno si ji vytisknout z přílohy. Další informace po kliknutí na nadpis.

Nový školní rok a nové waldorfské století začíná v pondělí 2. 9. 2019

Všem žákům, učitelům, další pracovníkům školy a rodičům přejeme nejen příjemný začátek nového školního roku. Další informace k jeho organizaci naleznete v přiloženém dokumentu.

Úspěch v programu Erasmus+

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR.

Překonáváme své hranice

Společný projekt pátých tříd naší školy a Svobodné Waldorfské školy Drážďany úspěšně probíhá.

Maturitní zkouška v podzimním období

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanovil termín maturitní zkoušky v profilové části v podzimním období na úterý 10. 9. 2019 od 10.30 a na čtvrtek 12. 9. 2019 od 13:00 hodin. Bližší informace budou zaslány poštou.

Opravná zkouška a náhradní termín hodnocení

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanovuje termín opravné zkoušky pro žáky, kteří neprospěli ve školním roce 2018/2019 nejvýše z 2 povinných předmětů 26. - 30. 8. 2019 a termín hodnocení žáků, kteří nebyli hodnoceni z některých předmětů do 30. 9. 2019. Konkrétní termíny budou žákům/zákonným zástupcům sděleny písemně včetně formy a průběhu přezkoušení.

Co přinese WOW Day 2019 aneb ohlédnutí za minulým rokem

V rámci celosvětové akce waldorfských škol WOW Day uskutečnily některé třídy základní školy projekty, kterými se do této akce zapojily.

Mezinárodní projekt v Biesenthalu za účasti studentů lycea

Několik našich studentů a učitelů se zapojilo do mezinárodního projektu, který uspořádala Freie Naturschule Barnim a Česko-německý fond budoucnosti.

Přípravné kurzy k jazykové zkoušce Cambridge English: First for schools

Více informací získáte v příloze a u paní učitelky Olgy Pleštilové

I. místo v atletice

VI. třída získala I. místo na Atletickém dni v Semilech.

ERASMUS+ články plné zážitků

Udělejte si chvilku a společně se s našimi žáky 11. a 12. ročníku přeneste na sociální praktikum, které se i letos díky programu ERASMUS+ uskutečnilo v zahraničí - v Irsku a Anglii.

Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za dlouholetou pedagogickou činnost. Ocenění ji předali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek odboru školství Petr Tulpa. Popřát přišla také starostka Semil Lena Mlejnková.

Kurz angličtiny pro učitele a rodiče naší školy

Přidejte se k nám a pracujte na své angličtině.

Na chvíli europoslankyní

Studentka třetího ročníku waldorfského lycea Natálie Matějková boduje v evropské politice. Zatím nanečisto.

Páťáci v Drážďanech

Vzpomínku na cestu a setkání naší páté třídy se spolužáky z drážďanské waldorfské školy napsala maminka a paní učitelka v jedné osobě Olga Pleštilová.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Nová výroční zpráva je tu!

Liberteum orchestra

Ke konci školního roku dostalo 7 studentů a žáků Waldorfské ZSŠ Semily, p.o. příležitost se účastnit týdenního mezinárodního setkání hudebníků z Čech, Slovinska, Lucemburska, Ruska a Běloruska v Praze.

Dětský klub

Dětský klub začíná svoji činnost v úterý 4. září 2018 a je zdarma. Děti od 4. třídy výše mohou přijít již tento den a to s vyplněným a podepsaným Zápisovým lístkem. Dostanou ho v pondělí 3.9. ve škole nebo je možno si ho vytisknout z přílohy. Další info po kliknutí na nadpis.

Erasmus + 2018, články

Erasmus + 2018 je za námi, ať žije Erasmus + 2019. Zde máte jedinečnou možnost přečíst si dojmy našich žáků 12. a 11. třídy ze sociálního praktika 2018 v zahraničí.

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje správce (škola) zpracovává jsou všichni žáci školy, rodiče, zaměstnanci školy atd.

Výuka anglického jazyka pro veřejnost

V rámci vedlejší činnosti školy nabízíme zájemcům možnost výuky anglického jazyka pro jednotlivce i skupiny.

Z Čech do Itálie na International Waldorf Olympics 2018

Děti z pátých tříd waldorfských škol se všude po světě na jaře účastní tak zvané „řecké olympiády“. Jde o zápolení po vzoru antického pětiboje a přímo souvisí s dějepisem zaměřeným na starověké Řecko. Děti se tak historii neučí jen „sezením v lavicích“, ale mají k běžné výuce cenné zážitky a zkušeností navíc.

Waldorfské lyceum na žebříčku 8 nejzajímavějších škol v ČR

http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8-nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

Erasmus + 2018, nová šance pro naše studenty

28 "dvanácťáků" + 2 "jedenácťáci" odjedou na zkušenou!

Studie úpravy dvorku je na světě

Společná práce rodičů, dětí a učitelů pod vedení architektů má svůj výsledek! Podívejte se na studii v příloze.

Reportáž z olympiády.

Video Semilské televize o OH.

Výroční zpráva o poskytování informací

Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Školní řád

Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád.

Mladí a aktivní

Akce organizace "Člověk v tísni" v Centru současného umění DOX v Praze.

PREZENTACE HOTOVÉ STUDIE DOSTAVBY WALDORFSKÉ ŠKOLY V SEMILECH

Pondělí 28. 11. 2016 od 18:00 v budově lycea, Jana Žižky 375

The Waldorf Times

Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit.

Studijní program Erasmus+

Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí

Plánování rozvoje školy zahájeno

Od 1. června 2016 plánujeme!

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

Budoucnost školy

Brzy započne společná práce na Plánu rozvoje školy. K spolupráci budou vyzváni všichni, které by budoucnost školy měla zajímat, tj. zřizovatel (zastoupený školskou radou), rodiče, Spolek přátel waldorfské školy a žáci (ti samozřejmě odpovídající formou). Jednání budou otevřena i dalším aktivním zájemcům.

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

Kalendář

Erasmus + 2020 začíná!

22. února 2020 až 21. března 2020

Desáťáci na Bosně

Neděle 23. února 2020


SLAVÍME 25 LET!


Rychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel