Třídy ZŠ waldorfské

Třídy a třídní učitelé.
  • 1. třída – Mgr. Zuzana Jebavá
  • 2. třída – Mgr. Vlastimil Trnka
  • 3. třída – Mgr. Pavla Grajová
  • 4. třída – Mgr. Ivana Zejdová
  • 5. Třída - Jan Slavík, DiS.
  • 6. třída – Bc. Ondřej Slavík
  • 7. třída – Bc. Tereza Včeláková
  • 8. třída – Mgr. Marta Šedivá
  • 9. Třída - Mgr. Marta Cardová

Nástin výuky ve třídách

viz zvláštní stať Co se děje v jednotlivých třídách v sekci Pedagogika - témata