Zprávy ze školy

Opaření pro školy_2

14.10.2020 | Vážení rodiče, bližší informace k výuce od 14. 10. do 23. 10. 2020 pro základní školu naleznete po kliknutí na nadpis. Čtěte dál...

Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

12.10.2020 | V příloze najdete výroční zprávu o činnosti školy ve školní roce 2019 - 2020. | 1 přiložený soubor

Opaření pro školy

9.10.2020 | Vážení rodiče, bližší informace k výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020 naleznete po kliknutí na nadpis. Čtěte dál... | 4 přiložené soubory

Otevřený dopis Asociace waldorfských škol ČR a tisková zpráva

6.10.2020 | Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu - dopis v příloze po kliknutí. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Dopravní hřiště 4.-5. třída

25.9.2020 | Jako každý rok se 4. a 5. třída vypraví na košťálovské dopravní hřiště, kde se procvičí v pravidlech silničního provozu.

Michaelské přespání 2. třídy

25.9.2020 | Druháci seberou všechnu svou odvahu a odhodlaně přespí na Frýdštejně.

Michaelská slavnost na ZŠ

25.9.2020 | Během dopoledního úterního vyučování poděkují děti ze základní školy za úrodu letošnímu roku zpěvem písní a vyslechnou si krátký příběh o odvaze.

Pečení chleba 5.třída

18.9.2020 | Pátá třída domlela obilí, které zasadili již ve třetí třídě, vyrostlo, když byli ve čtvrté a nyní v páté z něj upekli chleba. Dobrou chuť!

Výlet 5. třídy k prameni Labe

18.9.2020 | Na doplnění výuky o naší vlasti se 5. třídy vypravila 21.9. k prameni Labe.

Zahajovací slavnost

16.9.2020 | 10.9. proběhla na dvoře lycea slavnost, při které byli přivítáni prvňáčci a studenti prvního ročníku lycea. Vítejte mezi námi!

Žonglování s Jirkou

16.9.2020 | Děti ze základní školy si zkouší své pohybové a koordinační dovednosti při žonglování s Jirkou Sadilou. 6. třída připraví i své vlastní vystoupení!

4. třída v ZOO Chleby

16.9.2020 | Čtvrťáci se starají 2 dny 17.-18.9. o zvířátka v ZOO Chleby.

7. třída na La Grace!

16.9.2020 | Sedmáci se v pátek 11.9. vydali do italského přístavu porto di Baratti, kde se nalodili na loď připravenou na týdenní plavbu. Štastné vyplutí i návrat! Čtěte dál...

Divadelní soustředění

16.9.2020 | V týdnu od 14. do 18. září jede 9. třída na divadelní soustředění na biodynamickou farmu Fořt u Vrchlabí. Společně se budeme věnovat nácviku divadelní kousku dle předlohy J. Foglara a V. Pešky s názvem Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani? Naše divadelničení bude proloženo výpomocnými zemědělskými pracemi. Doufáme, že naše úsilí bude tentokrát zdárně završeno páteční generální zkouškou pro rodiče. Všichni Vás srdečně zveme na plánovanou premiéru ve čtvrtek 24. 9. 2020 v kavárně KC Golf Semily v 18 hodin. | 1 přiložený soubor

Erasmus+ 2020

15.9.2020 | Zkušenosti, zážitky, fotografie Čtěte dál... | 28 přiložených souborů

Nový školní rok 2020/2021

2.9.2020 | Milí rodiče a žáci, začínáme 101. rok waldorfských škol. Naše základní škola vstupuje do 29. roku svého života a lyceum do 15. V přílohách najdete podstatné informace pro tento rok. Zveřejňujeme organizaci školního roku a školní kalendář. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Vysokorychlostní internet na lyceu od místní firmy KATRO SERVIS spol.s r.o.

14.7.2020 | Dlouhodobě usilujeme o podporu místních firem, a tak jsme jako dodavatele těchto služeb vybrali místní společnost KATRO SERVIS spol. s r.o., která má v uvedené oblasti bohaté zkušenosti a tradici. Zároveň je jedinou společností, která v místě disponuje optickou technologií, což je z pohledu stability připojení ta nejlepší varianta. Kliknutím se dozvíte více a také představíme KATRO SERVIS, ale více informací o firmě naleznete na webových stránkách www.katro.cz. Čtěte dál...

Provozní doba kanceláře a podatelny školy v době letních prázdnin je každý pracovní den od 8.30 do 12.00 hodin

10.7.2020 | Adresa kanceláře a podatelny - Tyršova ulice č. p. 485, 513 01 Semily - budova základní školy. Čtěte dál...

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímací zkoušky na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

26.6.2020 | Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky náhradního termínu přijímací zkoušky a informaci pro uchazeči, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí. Informace o postupu pro nepřijaté uchazeče naleznete v minulé zprávě o výsledcích přijímacího řízení. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020

23.6.2020 | V pondělí 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno a tak můžeme ukončit školní rok předáním vysvědčení už v pátek 26. 6. 2020. Přejeme příjemné a pohodové prázdniny. Čtěte dál...

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

16.6.2020 | Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu a nepřijaté uchazeče, naleznete v přílohách. Čtěte dál... | 5 přiložených souborů

Články k pedagogickým otázkám v době pandemie

5.6.2020 | V příloze naleznete články z posledního čísla časopisu Člověk a výchova 2020/2 k současné situaci s ohledem na pedagogické a psychologické aspekty. Čtěte dál... | 4 přiložené soubory

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

1.6.2020 | Při hodnocení žáků budeme vycházet z platné legislativy viz přiložené dokumenty. Jsme si vědomi náročnosti situace, ve které jsme se společně ocitli. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Od června startujeme maturitní a přijímací zkoušky!

14.5.2020 | Od pondělí 1. 6. začínáme didaktickými testy s maturanty. Školní přijímací zkouška bude pro většinu přihlášených ve středu 3.6. V příloze najdete základní informace k přijímacímu řízení a kritéria. Pozvánky na zkoušku budeme přihlášeným posílat v týdnu od 18.6. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Máj

5.5.2020 | Každý rok se 1. května na dvoře lycea vždy sejdeme a čteme Máj. I v této době, kdy je společné setkávání složité, jsme pokračovali v této tradici. Tentokrát on line. I přes drobné technické problémy přednesli studenti desátého ročníku a někteří učitelé báseň od K. H. Máchy. Začínali jsme také tradičně, přesně v 18.36. Moc děkujeme p. Břenkové a p. Pleštilové za zorganizování a hudební doprovod. M. Cardová, třídní učitelka desáté třídy

Výsledky zápisu do I. třídy školního roku 2020/2021

27.4.2020 | Rozhodnutí o přijetí je v příloze. Čtěte dál... | 3 přiložené soubory

Provoz kanceláře školy a podatelny

19.3.2020 | Provoz kanceláře základní školy a podatelny (Tyršova 485, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin. Provoz kanceláře lycea (J. Žižky 375, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. V naléhavých případech je na lyceu možné se domluvit individuálně s paní Lenkou Břenkovou na tel. čísle 732516572. Děkujeme za pochopení. Čtěte dál...

Mimořádné opatření ke COVID-19

10.3.2020 | Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.března 2020 se zakazuje žákům základních a středních škol osobní přítomnost ve škole. Od 12. března 2020 je v ČR vyhlášen nouzový stav na 30 dnů. Je tedy zřejmé, že do odvolání nemají děti/žáci chodit do školy. Po ukončení jarních prázdnin postupně od 16. 3. 2020 rozbíháme vzdělávání žáků doma. Čtěte dál...

Ve školní roce 2020/2021 počítáme s otevřením dvou prvních tříd

17.2.2020 | Na své konferenci 13. 2. 2020 kolegium školy odsouhlasilo, že pro příští školní rok 2020/2021 se otevře paralelní 1. třída jako pilotní projekt, který bude průběžně sledován a vyhodnocován a společně zhodnocen v pololetí a na konci školního roku. Otevření dalších případných paralelních tříd není součástí rozhodnutí. Ve školním roce 2021/2022 paralelní 1. třída otevřena nebude. Případná žádost o navýšení kapacity školy vyplyne z výsledku zhodnocení. Čtěte dál...

Stanovení termínu opravné zkoušky a náhradního termínu hodnocení

14.2.2020 | Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanoví termín opravné zkoušky a náhradního hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 po obnovení běžného provozu školy. Konkrétní den bude sdělen jednotlivým žákům případně zákonným zástupcům. Čtěte dál...

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

3.10.2019 | Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 - 2019 je tu! Přejeme příjemné čtení. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Školní kalendář 2019 -2020

12.9.2019 | Školní kalendář je v příloze po kliknutí na nadpis. | 1 přiložený soubor

SEDMÁCI NA LA GRACE, záštitu převzal Ing. Tomáš Sábl

12.9.2019 | Místostarosta města převzal osobní záštitu nad výjimečným vzdělávacím projektem sedmé třídy waldorfské školy. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Školní družina 2019 - 2020

30.8.2019 | Školní družina pro 1. - 3. třídu začíná svoji činnost v úterý 3. září 2019. Děti mohou přijít již tento den, ale pouze s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Dostanou ji ve škole nebo je možno si ji vytisknout z přílohy. Další informace po kliknutí na nadpis. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Úspěch v programu Erasmus+

8.8.2019 | Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR. Čtěte dál...

Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost

28.3.2019 | Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za dlouholetou pedagogickou činnost. Ocenění ji předali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek odboru školství Petr Tulpa. Popřát přišla také starostka Semil Lena Mlejnková. Čtěte dál... | 5 přiložených souborů

Kurz angličtiny pro učitele a rodiče naší školy

28.1.2019 | Přidejte se k nám a pracujte na své angličtině. Čtěte dál...

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

15.10.2018 | Nová výroční zpráva je tu! Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Dětský klub

31.8.2018 | Dětský klub začíná svoji činnost v úterý 4. září 2018 a je zdarma. Děti od 4. třídy výše mohou přijít již tento den a to s vyplněným a podepsaným Zápisovým lístkem. Dostanou ho v pondělí 3.9. ve škole nebo je možno si ho vytisknout z přílohy. Další info po kliknutí na nadpis. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

25.5.2018 | Fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje správce (škola) zpracovává jsou všichni žáci školy, rodiče, zaměstnanci školy atd. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Výuka anglického jazyka pro veřejnost

18.5.2018 | V rámci vedlejší činnosti školy nabízíme zájemcům možnost výuky anglického jazyka pro jednotlivce i skupiny. Čtěte dál...

Waldorfské lyceum na žebříčku 8 nejzajímavějších škol v ČR

13.3.2018 | http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8-nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

Studie úpravy dvorku je na světě

22.9.2017 | Společná práce rodičů, dětí a učitelů pod vedení architektů má svůj výsledek! Podívejte se na studii v příloze. | 1 přiložený soubor

Výroční zpráva o poskytování informací

28.2.2017 | Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. | 1 přiložený soubor

Školní řád

7.2.2017 | Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

The Waldorf Times

9.11.2016 | Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce Čtěte dál... | 4 přiložené soubory

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

7.11.2016 | Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit. | 1 přiložený soubor

Studijní program Erasmus+

22.9.2016 | Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Podpořte naši školu ...

23.5.2016 | ...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Učební pomůcky a školní potřeby

13.5.2016 | Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty. Čtěte dál...

Plán rozvoje školy

13.5.2016 | Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily. Čtěte dál...

MAILING LIST

22.3.2016 | Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy. Čtěte dál...

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

4.9.2015 | ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Hledáme TŘÍDNÍ UČITELE!

24.4.2014 | Čtěte dál... | 1 přiložený soubor