Zprávy a události:

Erasmus + 2018, nová šance pro naše studenty

28 "dvanácťáků" + 2 "jedenácťáci" odjedou na zkušenou!

Ve školním roce 2017/18 se opět naší škole podařilo uspět se žádostí o zahraniční stáž pro žáky v Anglii a Irsku. Program mobility pro vzdělávání a konkurenceschopnost Erasmus+ umožní studijní pobyt třiceti žákům školy, a to v průběhu měsíce dubna a května 2018 v Anglii (Portsmouth) a Irsku (Cork). Výjezdu se zúčastní 28 žáků 12. třídy, kteří mají sociální praktikum jako povinný předmět v tomto ročníku a jejich skupina bude doplněna dvěma žáky z 11. třídy. Skupinu náhradníků tvoří další „jedenácťáci“. Opět se bude jednat o zahraniční pobyt v délce jednoho měsíce, který je plně hrazen programem Erasmus+ a pro naše žáky je nejen vítanou možností zdokonalit se ve znalostech anglického jazyka, ale i šancí prověřit svou samostatnost několikatýdenním pobytem bez každodenní podpory rodičů. Dalším očekávaným faktem je možnost pomoci potřebným a pracovat s klienty v sociální oblasti. Intenzivní jazyková příprava bude tentokrát probíhat pod vedením paní učitelky Pleštilové a paní učitelky Vodvárkové. Všem přejeme, aby se jim podařilo zvládnout náročnou jazykovou přípravu a z měsíčního pobytu se vrátili s pocitem dobře odvedené práce.


26.09.2017
Přiložené soubory
ikona tady_jsme_odpocivali,_irsko.jpeg 76,1 kB
Fotografie
ikona tady_jsme_pomahali,_irsko.jpg 5,76 MB
Fotografie