Zprávy a události:

Kroužek kaligrafie

s Jindřiškou Kocvárovou

Psaní je jednou z nejdůležitějších získaných dovedností, která nás doprovází po celý život. Kaligrafie nám nabízí cestu, jak pomocí krásného písma zušlechťovat svou osobnost ve tvůrčím, uměleckém procesu, pozastavit se v tichu a klidu sami u sebe. Přijměte tedy pozvání na pravidelné setkávání s kaligrafií-krásným písmem. Projdeme spolu abecedami středověku, karolínskou minuskulou či majuskulou a minuskulou nám blízké fraktury… Ponoříme se spolu do tvůrčího procesu krásného psaní a necháme vznikat naše samostatná umělecká díla a další kreativní výrobky ve formě obálek, přání, vlastního zpracování textů do obrazů, či podkladů pro první knihy.

V případě zájmu otevřete přihlášku, kde naleznete podrobné informace k našemu kroužku kaligrafie.

Těším se na Váš zájem a chuť rozvíjet své umělecké a tvůrčí dovednosti.

S úctou


02.09.2018 Jindra Kocvárová
Přiložené soubory
ikona kalig_krou_sm_2018_1.pol..docx 15,7 kB
Soubor DOCX