Zprávy a události:

Ve školní roce 2020/2021 počítáme s otevřením dvou prvních tříd

Na své konferenci 13. 2. 2020 kolegium školy odsouhlasilo, že pro příští školní rok 2020/2021 se otevře paralelní 1. třída jako pilotní projekt, který bude průběžně sledován a vyhodnocován a společně zhodnocen v pololetí a na konci školního roku. Otevření dalších případných paralelních tříd není součástí rozhodnutí. Ve školním roce 2021/2022 paralelní 1. třída otevřena nebude. Případná žádost o navýšení kapacity školy vyplyne z výsledku zhodnocení.

Rodičům budoucích prvňáčků doporučujeme školou pořádané přednášky, které jim umožní, se o škole více dozvědět.


17.02.2020