Zprávy a události:

Máj

Každý rok se 1. května na dvoře lycea vždy sejdeme a čteme Máj. I v této době, kdy je společné setkávání složité, jsme pokračovali v této tradici. Tentokrát on line. I přes drobné technické problémy přednesli studenti desátého ročníku a někteří učitelé báseň od K. H. Máchy. Začínali jsme také tradičně, přesně v 18.36. Moc děkujeme p. Břenkové a p. Pleštilové za zorganizování a hudební doprovod. M. Cardová, třídní učitelka desáté třídy

05.05.2020