Zprávy a události:

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu a nepřijaté uchazeče, naleznete v přílohách.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

máme za sebou řádný termín přijímacích zkoušek a zveřejňujeme jejich výsledky.

Přijatých uchazečů je v letošním roce zatím pouze 6, protože do celkové kapacity 30 míst, musíme mít volná místa pro přijetí uchazečů, kteří se zúčastní náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme a upozorňujeme na odevzdání zápisových lístků, které je nutno odevzdat ve škole do 23. 6. 2020, nebo poslat poštou nejpozději ve stejný den na adresu školy Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, Tyršova 485, 513 01 Semily. Jinak se uchazeč vzdává práva se vzdělávat na naší škole.

Dále upozorňujeme nepřijaté uchazeče na možnost podání Žádosti o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje odvolání) ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. V takovém případě můžete podat zápisový lístek v řádném termínu na druhou školu, pokud jste byli přijati. V případě vyhovění Žádosti o vydání nového rozhodnutí, je možné zpět vzetí zápisového lístku viz příloha - Důležité informace pro nepřijaté uchazeče.

Žádost o vydání nového rozhodnutí také přikládáme do přílohy.

Uchazeči, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu tj. úterý 23. 6. 2020, dostanou v nejbližších dnech řádnou pozvánku.

Ivan Semecký, ředitel školy


16.06.2020