Zprávy a události:

Zápis do 1. ročníku

Informace pro organizaci zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče předškoláčků,

tak jako každý rok, bychom Vás i Vaše děti rádi pozvali na Zápis do 1. ročníku. Bohužel vzhledem k mimořádné situaci nemůžeme zápis uspořádat tak, jak v předchozích letech. Přesto bychom se aspoň s Vámi a s Vaším předškolákem rádi v den zápisu krátce setkali při dodržení všech náležitých opatření.

Po rozkliknutí tohoto odkazu:

skolaonline.cz

se Vám zobrazí elektronická přihláška. Tu prosím vyplňte a odešlete. Součástí je i možnost pro Vás si rezervovat čas, který si pro zápis vyberete. Pokud byste měli s vyplněním elektronické přihlášky jakýkoliv problém (nebo měli dotaz), neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 604 232 268, nebo mailem marta.sediva@waldorf.semily.cz .

K zápisu, prosím, přineste vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (je možné si ji vytisknout po provedení registrace Vaší elektronické přihlášky – odkaz obdržíte mailem). Dále bychom Vás požádali o vyplnění Dotazníku pro rodiče (viz příloha zde), který má naše škola odlišný od jiných škol. Přineste prosím i malou fotku Vašeho dítka, bude to pomoc pro budoucího učitele prvňáčků.

Žádost a její přílohy můžete také podat následujícími způsoby (vždy nejpozději v den zápisu tj. 21. 4. 2021):

do datové schránky školy (shdknnh),

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem info@waldorf.semily.cz,

poštou - Waldorfská základní a střední škola p. o, Tyršova 485, 513 01 Semily,

osobní podání v podatelně školy – Tyršova 485, Semily.

Pokud využijete některou z těchto možností, bude nám líto, že se osobně nesetkáme, ale budeme to respektovat. Přiložte, prosím, alespoň k žádosti

a dotazníku obrázek, který Vaše dítě nakreslilo a fotografii dítěte. Děkujeme.

Pokud budete žádat odklad pro své dítko, prosím, upozorněte nás předem na tuto skutečnost (lze již v elektronické přihlášce k zápisu).

Vážení rodiče, i přes nelehkou situaci, kterou právě prožíváme, se na Vás a povídání o Vašich dětech těšíme.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme jednu 1. třídu.

Informace na webu školy:

1. Kritéria pro přijetí

2. Žádost o přijetí a její přílohy - Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad, Příloha k žádosti o odklad – lékař

V Semilech dne 1. 4. 2021

Mgr. Ivan Semecký, ředitel školy


06.04.2021