Zprávy a události:

Ředitelské volno pro žáky základní školy (1. až 8. třída)

Vyhlášení ŘV pro ZŠ na úterý, středu a čtvrtek - 28. 6., 29. 6., 30. 6. 2022.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů na a úterý, středu a čtvrtek - 28. 6., 29. 6., 30. 6. 2022 ředitelské volno.

V těchto dnech proběhne práce na přípravu rekonstrukce toalet v budově ZŠ.

Žáci ročníků: 9., 10., 11. se v budově lycea UČÍ do 30. 6. 2022.

Všem žákům školy, jejich rodičům, pedagogům i nepedagogům přeji prázdniny plné odpočinku.


02.06.2021 Lenka Břenková, ředitelka školy